H-Mask Protector

New Normal 2020 สิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบัน
เพื่อความห่างไกลจากโรค และสิ่งสกปรก
ที่ก่อให้เกิดอันตรายหลากหลายรูปแบบ

หน้ากากอนามัย Helios ใช้วัตถุดิบ
เนื้อด้าย Micro พร้อมการเคลือบกันน้ำอย่างดี 
พร้อมกับการ เย็บ ขอบด้วย เนื้อ Poly เพื่อป้องกันการระคายเคืองผิวหนัง

อีกทั้ง เย็บประกอบกัน 3 ชั้น
เพื่อรองรับการเสริม Filter หรือ ตัวกรองอากาศ

อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ เมื่อคุณสามารถซักใส่ซ้ำได้อย่างต่อเนื่อง

H-Mask Protector

฿75.00Price
Color